2:26 am - Wednesday December 13, 2017

Archive: Hudbe Subscribe to Hudbe

Hatme të Kuranit Famëlartë nga nxënësit e mektebit të Xhamisë së fsh. Zhelinë.(FOTO)

ShareHatme të Kuranit Famëlartë nga nxënësit e mektebit të Xhamisë së fsh. Zhelinë. Hatme të Kuranit Famëlartë nga nxënësit e mektebit të Xhamisë së fsh. Zhelinë. ShareShpërndaje:TweetPrintEmail

“Zgjohu o Omer, është koha e namazit!”

ShareXhemat i nderuar Hutben që e kam përgatitur për këtë ditë xhumaje, së pari ia kushtoj vetes, familjes sime, pastaj juve dhe të gjithë atyre që do ta lexojnë. Hutbeja e kësaj xhumaje do të bëjë fjalë përsëri për namazin,...

“Kjo të ka bërë të mbërrish në atë gradë!”…

ShareTë gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm All-llahut të Madhëruar, Zotit të vetëm të botëve, i Cili nuk ka lindur prej kujt, as ka lindur dikush prej Tij. Ai nuk ka nevojë për asgjë dhe për askë...

“A nuk e di ai (njeriu) se All-llahu e sheh?”

ShareTë gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm All-llahut të Madhëruar në qiell e në tokë, Zotit të vetëm të botrave, i Cili na tërheq vëmendjen në Kur’anin Famëlartë drejt mbikqyrjes së Tij...

Hutbe nga Xhemil ef. Sadiki

Share Falënderimi i takon Allahut xh.sh., salatet, selamet, bekimet i takojnë krijesës më të përkryer pejgamberit të fundit të Allahut Muhamedit a.s.. I nderuari xhemat, I Madhi Allah në Kur’anin Fisnik ka urdhëruar: “Pa dyshim,...

Mashtrimi, nuk është standard i Islamit

ShareMehas Alija Falënderimet dhe lëvdatat më të mëdha janë për Allahun e Madhëruar, Zotin dhe Krijuesin e të gjitha botëve. Selami dhe përshëndetjet tona qofshin edhe për të Dërguarin e Allahut, Muhammedin Alejhisselam, mbi familjen...

Hutbeja e lamtumirës

ShareHutbeja e lamtumirës O njerëz, dëgjoni se ç’do t’ju them, se nuk e di a do t’ju takoj më në këtë vend pas këtij viti! O njerëz, frikësohuni Zotit dhe respektojeni atë, bëhuni të njerëzishëm dhe të drejtë...

Kujdesu për fëmijët tuaj – (2)

ShareHudbe nga Afet Beadini – (28.5.2010) Vazhdim i Hudbes… Sa kujdesimi per edukimin e femijeve tonë, sa kujdesemi që ata ta praktikojne islamin . Sa kujdesemi që ata ti praktiokonë rregullat fetare. Sa kujdesimi që ata ta falin...