3:38 pm - Wednesday January 17, 2018

Archive: Hadithe Subscribe to Hadithe

Shkenca mahnitet nga hadithi që e përqeshnin dikur!

SharePRIM. DR. MED. SC. ALI F. ILJAZI Shpesh kritikët e Islamit e përqeshin Islamin veçanërisht kur është fjala për një hadith të saktë, i cili gjendet në përmbledhjen e Buhariut, i cili thotë që nëse miza bie në pije, atëherë...

Pse leh qeni kur thërret ezani?

SharePërgjigje: I Dërguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) na ka urdhëruar që të kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga shejtani i mallkuar, në momentin kur dëgjojmë të lehurën e qenit, sepse ai sheh atë që ne nuk e shohim. Muslimani,...

Lutja kur jemi të ngarkuar me borxhe

ShareAll-llahummek-finí bi halalike ‘an haramike ve agniní bi fadlike ‘ammen sivake. O Zoti im, më bëj që të më mjaftojë hallalli Yt dhe të mos i afrohem haramit dhe më bëj të pasur me mirësitë Tua që të mos kërkoj prej...

Sipas statistikave, bota numëron rreth 147 milionë jetimë.

Share  I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Unë dhe ai që kujdeset për jetimin, do të jemi kështu në Xhennet, dhe e bashkoi gishtin tregues me atë të mesëm.”   Përkthim ShareShpërndaje:TweetPrintEmail

Kur ndonjërit prej jush i vjen dita e Xhuma, le të lahet!

ShareNë ditën e xhuma ka një moment në të cilin nëse muslimanët e kalojnë në namaz, dhe i luten All-llahut [subhanehu ve teala] për nevojat e tyre, All-llahu [subhanehu ve teala] me të vërtetë do t’ua japë. Atëherë Pëjgamberi...

Protected: HADITHE – LUTJE –

Share This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: ShareShpërndaje:TweetPrintEmail

Oj bija ime, a nuk e don atë që unë e dua? – i tha Fatimes r.a, Pejgamberi s.a.v.s

SharePejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem i tha Fatimës radijallahu anha: “Oj bija ime, a nuk e don atë që unë e dua?” Ajo tha: “Po!” Ai tha: “Pra, duaje këtë – dhe tregonte kah Aisha radijallahu...

Kushdo që Allahut ia kërkon Xhenetin tri herë, Xheneti thotë: ” O Allah fute në Xhenet.

ShareEnes ibn Maliku ( Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se i dërguari i Allahut salallahu alejhi we selem ka thënë: “ Kushdo që Allahut ia kërkon Xhenetin tri herë, Xheneti thotë: ” O Allah fute në Xhenet. Kushdo që i...