10:07 pm - Monday December 11, 2017

Archive: Bajrami Subscribe to Bajrami

10 ide të mira për Dhuratat e Bajramit / FOTO /

ShareFiter Bajrami dhe Kurban Bajrami janë të vetmet festime që kërkojnë përkushtimin e një muslimani. Kjo do të thotë që Bajrami për ne është ditëlindje, përvjetorë, dhe cdo festë tjetër, për të cilën ja vlenë të shpenzohet. Dhuratat...

Urime festa madhështore e FITËR BAJRAMIT

SharePortali FreskiRinore ua Uron festën e madhe të Fitër Bajramit, Paqa,Mirësitë dhe Begatitë qofshin në çdo familje… ShareShpërndaje:TweetPrintEmail

Kur fillon e mbaron dhe si bëhet tekbiri i Teshrikut?

ShareNga namazi i sabahut, respektivisht nga mëngjesi i ditës së Arafatit, e deri në namazin e ikindisë të ditës së katërt të bajramit, gjithsej gjatë 23 kohëve, për haxhinjtë e për ata që nuk kanë shkuar në Haxh, për secilin...

Mesazhi i bamirësisë për të pasurit në Kurban Bajramin

ShareQëllimi final i festave në fenë Islame është futja e gëzimit dhe lumturisë në zemrat e besimtarëve qofshin burra apo gra apo fëmijë. Në këto kohë, nuk është vetëm ky qëllimi; Por: për të kontribuar me bamirësi në shoqërinë...

Kurbani – Sakrifica

ShareKurban do të thotë: Prerja e një kafshe të veçantë me qëllim ( nijet ) afrimi tek Allahu i lartëmadhëruar në kohë të caktuar. Kafsha e flijuar në emër të Allahut të lartmadhëruar është quajtur Kurban, që do të thotë...

Cilat janë kushtet që e obligojnë besimtarin për therrje të Kurbanit ?

Share1. Të jetë musliman. 2. Të mos jetë në udhëtim, sepse udhëtari nuk obligohet. deri sa është në udhëtim gjatë ditëve të Bajramit. 3. Të ketë mundësi materiale për Kurban. ( Për mundësinë materiale dijetarët kanë dhënë...

Nijeti i Kurbanit, a duhet të bëhet, si dhe kur duhet të bëhet ?

Share Nijeti i çdo adhurimi mjafton me mendje dhe me zemër, kurse gjuha e argumenton atë që është në zemër. Nijeti i kurbanit është kusht; që të përcaktohet lloji i Kurbanit, dhe për kend po therret. Koha e nijetit është kur...

Nëse kafsha për Kurban dëmtohet pas blerjes ose humb, çfarë duhet të bëjmë ?

Share Nëse kafsha e Kurbanit është dëmtuar pas blerjes, me dëmtime që sikur të ishin para blerjes nuk do të lejohet për Kurban,, atëherë: Nëse personi është i pasur duhet të blenë një tjetër e nëse nuk ka mundësi atëherë...