2:10 pm - Wednesday January 17, 2018

Archive: Bajrami Subscribe to Bajrami

Kur u obligua Kurbani dhe cilët kafshë therren për Kurban ?

ShareKurbani u obligua në vitin e dytë në Medine, po atë vit kur u obliguan namazet e Bajramit dhe Zekati. – Kafshët që therren për Kurban janë: Devja, që i ka mbushur 5 vjet. Lopa dhe buallica që kanë mbushur 2 vjet dhe Delja...

Kafsha me të meta nuk lejohet për Kurban, Cilat janë këto të meta ?

ShareKurbani është dhurata e njeriut për Zotin,, atëherë kujdes se çfarë po i dhuroni Zotit”. Kafsha për tu lejuar për Kurban duhet të jetë pa të meta, e plotë dhe me pamje të bukur, e nëse ka të meta atëherë nuk lejohet...

A lejohet që të mos prehet Kurbani , por të jepen parat për sadakë?

ShareNuk lejohet që të jepen paratë e kurbanit sadakë, por patjetër duhet të therret Kurbani, e pastaj mishi mund të jepet sadakë. Ose ka mundësi që të paguhet Kurbani në institucionet që bëjnë therrjen e kurbanëve,,si Bashkësia...