2:10 pm - Wednesday January 17, 2018

Cilat janë kushtet që e obligojnë besimtarin për therrje të Kurbanit ?

1. Të jetë musliman.
2. Të mos jetë në udhëtim, sepse udhëtari nuk obligohet.
deri sa është në udhëtim gjatë ditëve të Bajramit.
3. Të ketë mundësi materiale për Kurban.

( Për mundësinë materiale dijetarët kanë dhënë shumë mendime se sa
duhet të jetë ajo. Mendimi më i preferuar është: Që nëse e therr Kurbanin
nuk e dëmton buxhetin e tij,, nuk mbetet keq ai dhe familja e tij në nevojat
e shtëpisë së paku për një javë ose një muaj )

– Për Kurban obligohet edhe fëmia edhe i sëmuari nëse kanë trashëguar
pasuri. Për ata e therr kujdestari i tyre.

Pershtati: Hoxhe Ragmi DESTANI

#SHPËRNDAJE POSTIMIN TA LEXOJNË EDHE TË TJERËT!

Filed in: Bajrami, Pa Kategorizuar

No comments yet.

Leave a Reply