2:09 pm - Wednesday January 17, 2018

Përgojimi nuk konsiderohet përgojim në gjashtë raste

Përgojimi nuk konsiderohet përgojim në gjashtë raste:

1. I shtypuri,
2. Atë që e identifikon,
3. Atë që e paralajmëron,
4. Përgojimi i atyre që haptazi bëjn mëkate,
5. Ai që kërkon gjykimin(rreth një çështje të caktuar),
6. Ai që kërkon ndihmë rreth heqjes së një dëmi

Shqipron Saramati
image

#SHPËRNDAJE POSTIMIN TA LEXOJNË EDHE TË TJERËT!

Filed in: Pa Kategorizuar

No comments yet.

Leave a Reply