2:10 pm - Wednesday January 17, 2018

Oj bija ime, a nuk e don atë që unë e dua? – i tha Fatimes r.a, Pejgamberi s.a.v.s

Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem i tha Fatimës radijallahu anha:

“Oj bija ime, a nuk e don atë që unë e dua?”

Ajo tha: “Po!”

Ai tha: “Pra, duaje këtë – dhe tregonte kah Aisha radijallahu anha”.

[Sahih Muslim]

#SHPËRNDAJE POSTIMIN TA LEXOJNË EDHE TË TJERËT!

Filed in: Familja, Hadithe

No comments yet.

Leave a Reply