2:12 pm - Wednesday January 17, 2018

A bëhet HAXHI vaxhib në qoftë se e kryejmë Umren? – …

Pyetje:

Zakonisht dëgjohet se në qoftë se dikush kryen Umren një herë, kryerja e haxhit bëhet i detyrueshëm (Vaxhib) për të. Ju lutemi na qartësoni këtë çështje!

Përgjigje:

Kjo nuk është e saktë. Thjesht kryerja e Umres nuk e bën të domosdoshëm Haxhin. Por nëse personi, i cili nuk e ka kryer haxhin, vjen në Mekke nga ndonjë arsye në muajin Shevval apo më vonë, para ditës së 10 të Dhul Hixhes dhe ka mundësi të qëndrojë deri në ditët e Haxhit, në këtë rast i bëhet obligim kryerja e Haxhit atë vit apo ndonjë vit pasues.

Fetva nga: Mufti Muhamed Teki Usmani / FRESKIRINORE

Përshtati: Lutfi Muaremi

#SHPËRNDAJE POSTIMIN TA LEXOJNË EDHE TË TJERËT!

Filed in: Hajj, Islamistike, Postime t'reja

No comments yet.

Leave a Reply