Ballina Islam ËSHTË KOHA E GJUMIT, POR MOS FLENI PA I BËRË KËTO...

ËSHTË KOHA E GJUMIT, POR MOS FLENI PA I BËRË KËTO VEPRIME

6
0
SHPËRNDAJE
 1. Të fleni me abdes
 2. Së paku 2 rekat nafile para gjumit
 3. Përmendja e Zotit, ESTAGFIRULLAH dhe përmendje tjera
 4. Lexoni suren EL MULK ( TEBAREKEL-LEDHII) – 3 herë Kulhuvallahu ehad – tri herë Kul edudhu birabbilfelek – tri herë Kul eudhu birabbinnas – Elhamdulilahin etj.
 5. Pendohu te Zoti për gabimet e bëra gjatë ditës
 6. Bëja një llogari vetes, për veprimet e ditës
 7. Fali ata që gabuan ndaj teje
 8. Rregulloje zilen për namazin e sabahut
 9. Fjala e fundit para se të zen gjumi le të jetë:
  ESH’HEDU EN LA ILAHE IL-LALLAH – VE ESH’HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUH.
  ( Dëshmoj se nuk ka zot tjetër pos Allahut – dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij ), shkruan Ragmi Destani, Freskirinore.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here