Kush Largohet Nga E Vërteta Do Të Merret Me Të Kotën

-Kush e le te verteten ka per te pasuar te koten.

-Kush e le udhezimin ka per te pasuar humbjen.

-Kush e le udhen e besimtareve, ai do pasoje udhen e krimineleve.

-Kush e le adhurimin e Rrahmanit, ai do sprovohet me adhurimin e idhujve.

-Kush nuk e shpenzon pasurine e tij ne bindjen ndaj Allahut, ai ka per ta shpenzuar ate ne bindjen ndaj shejtanit.

-Kush e le perulesine ndaj Zotit te tij ka per t’u sprovuar me perulesine ndaj njerezve.

Kush shmanget (nga e verteta) Allahu e devijon zemren e tij. Allahu thote: “Kur ata u larguan nga e verteta, Allahu i largoi (devijoi) zemrat e tyre nga rruga e drejte”. Es-Saf, 5.

Kush humb, Allahu ia shton humbjen atij. Allahu thote: “Thuaj: (o Muhamed) Atyre qe jane te humbur, i Gjithemeshirshmi u dhente jete ne menyre qe te shohin ate qe u eshte premtuar”. Merjem, 75

Kush udhezohet, Allahu ia shton udhezimin atij. Allahu thote: “E ata qe ndjekin rrugen e drejte, Ai ua shton udhezimin dhe u jep devotshmeri”. Merjem, 17

“Deshmite e historive te Kuranit. Mesime, dobi dhe shembuj”

Shejh Ebu Islam Salih bin Taha (Allahu e ruajttë!)