A dëshiron që i Dërguari, sal-lAllahu alejhi ue selem, të ta garantojë Xhenetin?

A dëshiron që i Dërguari, sal-lAllahu alejhi ue selem, të ta garantojë Xhenetin?I Dërguari, sal-lAllahu alejhi ue selem, thotë: “Kush ma garanton atë që ka mes nofullave dhe këmbëve të tij, ia garantoj Xhenetin.” (Shënon Buhariu)Xhenneti (arabisht جنّة xhannah; shumësi xhannat) fjalëpërfjalë kopsht është prehja e përfundme e të drejtëve[1] dhe myslimanëve, gjithashtu dhe Kopshtet e Edenit, ku flinin Ademi dhe Havaja.

Firdeusi (ar. فردوس) është termi i fjalëpërfjaltë që do të thotë parajsë, por Kurani përdor më së shumti Xhennetin si term për t’iu referuar simbolikisht parajsës. Megjithatë Firdeusi përcakton shtresën më eprane të parajsës.Kundrejt termit Xhennet, termat Xhehennem, Dozukh, dhe Nār përdoren për t’iu referuar ferrit. Shumë fjalë të tjera përdoren në Kuran e hadithe e si rrjedhojë në arabishte për t’iu referuar ferrit dhe parajsës.