đŸ˜ČZbulime tĂ« reja nĂ« lidhje me tĂ«rmetet

Pas më shumë se dy shekujsh studime shkencore, shkencëtarët dolën në përfundimin se të gjitha mitet e mëparshme që u thurën për tërmetet nuk kanë asnjë bazë në shkencë dhe se tërmetet janë një fenomen thjesht gjeologjik,

me ligjet e veta, shkaqet dhe shpjegimin shkencor. .Një tërmet është thjesht një shqetësim në shtresat sipërfaqësore të tokës, veçanërisht në shtresën e parë dhe të dytë.

Këto shqetësime vijnë nga rrymat e larta të konvekcionit termik dhe natyra viskoze e shtresës së dytë të tokës që ndjek koren e tokës, dhe për shkak të presione të mëdha në këtë shtresë si dhe shtrembërime dhe lëvizje të vazhdueshme të këtyre shtresave

dhe pĂ«rplasje tĂ« tyre me njĂ«ra-tjetrĂ«n.ShkencĂ«tarĂ«t kanĂ« zbuluar se aktiviteti vullkanik i tokĂ«s Ă«shtĂ« dyfishuar dyqind herĂ« nĂ« dy mijĂ« vitet e fundit, dhe kanĂ« zbuluar gjithashtu se shtresat e tokĂ«s vazhdimisht rrĂ«shqasin dhe nuk ka asgjĂ« pĂ«r t’i ndaluar ato, derisa tĂ« arrijĂ« njĂ« fazĂ« kritike. nĂ« tĂ« cilat tĂ«rmetet rriten nĂ« mĂ«nyrĂ« dramatike.

Mekanizmin e tërmetit e krahasojnë me vargun kur e shtrijmë forca e presionit mbi të rritet derisa arrin kufirin kritik dhe thyhet.

Po kështu tërmetet janë pasojë e pashmangshme e lëvizjes së pllakave të tokës, ndaj tërmeti i madh po vjen pashmangshmërisht dhe këtë e vërteton Kurani Famëlartë përmes kaptinës Zilzal