KY ËSHTË AI BURRË ME ZEMËR TË MADHE

Gazetarët e Azerbajxhanit e zbuluan se kush është personi që ka zemër të madhe .

..

Quhet Server Beşirli i cili jeton në këtë shtëpi…(Shih në foto)

.

Zemra e njeriut kur është e madhe,atëherë edhe vepra është po aq madhore.